Kommunestyremøte 18.06.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 29/07 - Møteprotokoll 21.05.07 - godkjenning
Sak 30/07 - Fiolvegen 1 - kjøp
Sak 31/07 - Kyrkje Orstad/Frøyland - auka tilskot
Sak 32/07 - Festeavgift - kyrkjegardane -auke
Sak 33/07 -Handlingsplan - auka tilgjenge - personar med netsett funksjonsevne
Sak 34/07 - Reguleringsplan Framhaldsskulen B1 og B2 - Endring
Sak 35/07 - Nybygg ved Kleppetuneet - justerte romprogram
Innledning
Sak 36/07 - Stavanger-Regionen Næringsutvikling - framtidig organisering - deltaking
Sak 37/01 - Tertialrapport 1-2007
Sak 38/07 - Vold i nære relasjonar
Sak 39/07 - Kontrollutvalet - Årsmelding 2006
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum