Kommunestyremøte 18.11.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing og orientering
Sak 105/19 - Møteprotokoll 02.09.2019 og 03.10.2019 - godkjenning
Sak 106/19 - Ny visjon
Sak 107/19 - Tertialrapport 2-2019
Sak 108/19 - Val - senior- og brukarråd - 2019 - 2023
Sak 109/19 - Val - Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk - 2019 - 2023
Sak 110/19 - Val - Lyse as - bedriftsforsamling - 2019 - 2023
Sak 111/19 - Val - Rogaland brann og redning iks - 2019 - 2023
Sak 112/19 - Val - Greater Stavanger - 2019 - 2023
Sak 113/19 - Val - Klepp kyrkjelege fellesråd - 2019 - 2023
Sak 114/19 - Val - Jæren produktutvikling - 2019 - 2023
Sak 115/19 - Val - Jæren industripartner as - 2019 - 2023
Sak 116/19 - Val - Sparebankstiftelsen Klepp - 2019 - 2023
Sak 117/19 - Val - Stiftinga Jæren folkehøgskule - 2019 - 2023
Sak 118/19 - Val - Frivilligsentralen - 2019 - 2023
Sak 119/19 - Val - Jærmuseet - 2019 - 2023
Sak 120/19 - Val - Jæren friluftsråd - 2019 - 2023
Sak 121/19 - Suppleringsval til forliksråd - 2017 - 2020
Sak 122/19 - Sluttbehandling områderegulering for bustader i Olav Hålands veg, Kleppe, planid 1870
Sak 123/19 - Reglement for Klepp kommunestyre
Sak 124/19 - Politisk delegeringsreglement 2019 - 2024
Sak 125/19 - Delegeringsreglement for rådmannen 2019 - 2024
Sak 126/19 - Veteranplan
Sak 128/19 - Referatsaker til orientering
Sak 127/19 - Interpellasjon - Nedlegging Jæren kemnarkontor
Sak 129/19 - Interpellasjon - Erstatningsordning ved avvikling av pelsdyrhald
webløsning fra Serit Itum