Kommunestyremøte 11.03.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 16/19 - Møteprotokoll 04.02.2019 - godkjenning
Sak 17/19 - Politisk organisering 2019 - 2023
Sak 18/19 - Kleppelunden - eventuell endring til Kleppeloen
Sak 19/19 - Renovasjon - henteordning for glass- og metallemballasje
Sak 20/19 - Folkehelseoversikt Klepp kommune 2019 - 2022
Sak 21/19 - Retningsliner og kriterium for tildeling av tenester
Sak 22/19 - Tilstandsrapport Jærskulen 2018
Sak 23/19 - Referatsaker til orientering
Sak 24/19 - Klage - planid 4300 - reguleringsplan (detalj) - industriområde - Tine SA - Klepp Stasjon
webløsning fra Serit Itum