Kommunestyremøte 12.05. 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 22/14 - Møteprotokoll 24.03.2014 - Godkjenning
Sak 23/14 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Klepp 2013
Sak 24/14 - Planid 3380 - Reguleringsplan (områdeplan) - Orstad felt 12 og 18
Sak 25/14 - Lånegaranti Orstadhuset AS
Sak 26/14 - Årsrapport og rekneskap 2013
Sak 27/14 - Budsjettering investeringar 2014
Sak 28/14 - Deltaking i forsøk med stemmerett for
Sak 29/14 - Lokal forskrift - friluftsområde Frøylandsvatnet og Kleppelunden
Sak 30/14 - Årsmelding skjenkekontroller 2013
Sak 31/14 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum