Kommunestyremøte 17.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering ved samsferdsselssjef Gottfried Heinzerling
Sak 65/18 - Prinsippavklaring utbyggingspakke Jæren
Sak 57/18 - Møteprotokoll 18.06.2018 - godkjenning
Sak 58/18 - Detaljregulering 1/1792 - prinsippavklaring byggehøgder i Klepplundvegen
Sak 59/18 - Klage - planid 8170 - reguleringsplan (detalj) - gang- og sykkelveg - fv. 507 Orre - Hå grense
Sak 60/18 - Sluttbehandling detaljregulering for Industrivegen 1B-1C, Klepp Stasjon, planid 4290
Sak 66/18 - Samarbeidsavtale tilsyn med salg av tobakksvarer
Sak 61/18 - Organisering - barn og unge
Sak 62/18 - Endring av namn på utval
Sak 63/18 - Spelemidlar - Klepp Bueskyttere - Trollvikahallen
Sak 64/18 - Bustadsosial handlingsplan 2018-2021
Sak 67/18 - Av-og-til kommune
Sak 68/18 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum