Kommunestyremøte 19. desember 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 87/11 - Møteprotokoll 21.11.2011 - Godkjenning
Sak 88/11 - Reguleringsplan for idrettsanlegg og ny skule på Tu, 011
Sak 89/11 - Reguleringsplan - bustadområde 24 - Tu
Sak 90/11 - Godkjenning - utbyggingsavtale - område b24, Tu mellom Block Watne as og Klepp kommune
Sak 91/11 - Gebyr 2012 - plansaker
Sak 92/11 - Gebyr - Behandling av søknad om graving i kommunal veg eller grunn
Sak 93/11 - Gebyr - Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven (deling/oppmåling) - 2012
Sak 94/11 - Gebyr 2012 - Byggesaker
Sak 95/11 - Gebyr - Vann og avløp 2012
Sak 96/11 - Gebyr - Feiing og tilsyn 2012
Sak 97/11 - Gebyr - Renovasjon 2012
Sak 98/11 - Budsjett 2012 / Handlingsplan 2012 - 2015
Sak 99/11 - Arbeidsgjevarstrategi
Sak 100/11 - IVAR IKS - Endring av selskapsstruktur
Sak 101/11 - Retningslinjer - omsetning av alkoholholdig drikk 2012 - 2016
Sak 102/11 - Selskapskontroll - Nord-Jæren bompengeselskap as - rapport
Sak 103/11 - Val - Kontrollutval - sal og skjenking av alkoholholdig drykk 2011 - 2015
Sak 104/11 - Val - Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 2011 - 2015
Sak 105/11 - Val - Styret for Bybåndet Sør
Sak 106/11 - Val - Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2011 - 2015
Sak 107/11 - Val - Jæren industripartner as 2012 - 2016
Sak 108/11 - Val - Jæren produktutvikling 2012 - 2016
Sak 109/11 - Val - Jærrådet 2011 - 2015
Sak 110/11 - Val - Interkommunalt arkiv 2011 - 2015
Sak 111/11 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum