Kommunestyremøte 17. september 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 53/12 - Møteprotokoll 19.06.2012 - Godkjenning
Sak 54/12 - Kommunedelplan - Bybåndet Sør, Sandnes - Time - Klepp
Sak 55/12 - Fusjon Forus Industrier og Invivo AS
Sak 56/12 - Flyktningemottak 2013 - Klepp kommune
Sak 57/12 - Kommunal planstrategi
Sak 58/12 - Val - Forliksråd 2013-2016
Sak 59/12 - Politiske verv - fritak 2012-2015
Sak 60/12 - Suppleringsval - Hovudutval for lokal utvikling 2011-2015
Sak 61/12 - Stortings - og sametingsvalet 2013 - Fastsetting av valdag og opningstid
Sak 62/12 - Lokal forskrift - Open brenning
Sak 63/12 - Prosjekt 2176 - Bore Ungdomsskule - Nybygg
Sak 64/12 - Prosjekt 2175 - Bore Ungdomsskule - Rehabilitering idrettsbygg
Sak 65/12 - Prosjekt 2187 - Bore Ungdomsskule - Modulbygg
Sak 66/12 - Prosjekt 2181 - Bore Skule - Tilbygg arbeidsrom
Sak 67/12 - Prosjekt 2169 - Bore Ungdomsskule - Rehabilitering undervisningsbygg
Sak 68/12 - Prosjekt 2177 - Kleppe skule - Tilbygg arbeidsrom
Sak 69/12 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum