Konstituerande kommunestyremøte 17. oktober 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 54/11 - Kommunestyrevalet 2011 - godkjenning
Sak 55/11 - Møteprotokoll 05.09.11 - godkjenning
Sak 56/11 - Val - Formannskapet 2011 - 2015
Sak 57/11 - Val - Ordførar 2011 - 2015
Sak 58/11 - Val - Varaordførar 2011 - 2015
Sak 59/11 - Val - Kontrollutval 2011 - 2015
Sak 60/11 - Val - Administrasjonsutval 2011 - 2015
Sak 61/11 - Val - Forhandlingsutval 2011 - 2015
Sak 62/11 - Val - Hovudutval for helse og omsorg 2011 - 2015
Sak 63/11 - Val - Hovudutval for lokal utvikling 2011 - 2015
Sak 64/11 - Val - Hovudutval for skule og barnehage 2011 - 2015
Sak 65/11 - Val - KS fylke 2011 - 2015
webløsning fra Serit Itum