Kommunestyremøte 08.02.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 1/16 - Møteprotokoll 14.12.15 - Godkjenning
Sak 2/16 - Kommunereform - Jæren kommune
Sak 2/16 Avslutting debatt og avstemming
Sak 3/16 - Ny anmodning om busetting av flyktningar 2016 og 2017
Sak 4/16 - Heimevernet - Uttale om reduksjon
Sak 5/16 - Suppleringsval - Meddommarar Jæren tingrett
Sak 6/16 - Referatsaker til orientering
Orientering om foreløpig rekneskapsresultat 2
webløsning fra Serit Itum