Kommunestyremøte 18. mai 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 16/10 - Møteprotokoll 22.03.2010 - Godkjenning
Sak 17/10 - Årsrapport/rekneskap 2009
Sak 18/10 - Årsmelding skjenkekontrollen 2009
Sak 19/10 - Barnehageplassar - Behov etter opptaket 2010/11
Sak 20/10 - Oppfølging av Agenda-rapporten
Sak 21/10 - Reguleringsplan - del av 9/65 - Orstad
Sak 22/10 - Planprogram for interkommunal kommunedelplan bybåndet sør
Sak 23/10 - Regional kultursatsing i Rogaland
Sak 24/10 - Felles biblioteksystem for kommunane Sola, Time og Klepp
Sak 25/10 - Feistein fyr - Fornying av leigeavtalar med Kystverket
Sak 26/10 - Kommunalteknisk avfallsnorm
Sak 27/10 - Gjennomgang selskapskontroll i IVAR iks
Sak 28/10 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum