Kommunestyremøte 07.09.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 49/15 - Møteprotokoll 15.06.15 - Godkjenning
Sak 50/15 - Ekspropriasjon av grunn til turveg langs Frøylandsvatnet - gnr 8, bnr 20 - grunneier Jone Brandsøy og Janne Sandvik
Sak 51/15 - Tillegg til utbyggingsavtale - Kleppevarden vest
Sak 52/15 - Økt mottak av flyktninger i 2015 og 2016
Sak 53/15 - Bustadsosial handlingsplan 2013-2016. Midtevaluerig og ny tiltaksplan
Sak 54/15 - Vidareføring av partnerskap - Stavanger-regionen næringsutvikling - Greater Stavanger
Sak 55/15 - Kommunereform - Nabopraten
Sak 56/15 - Høyringssvar - Prosjekt sjukehusutbygging. Felles uttale frå Gjesdal, Kjepp og Time kommunar
Sak 57/15 - Vidareføring av etablerarveiledning hos Skape.no
Sak 58/15 - Fullmakt sal av Kleppestemmen 18
Sak 59/15 - Kjøp av grunn/makebytte - Sporafjell
Sak 60/15 - Retningslinjer - ølsalg og skjenking 2012-2016 - Oppheva forbud
Sak 61/15 - Krav om refusjon for kommunaltekniske anlegg - Orstad 12 og 18
Sak 62/15 - Prosjekt 2190 - Tu skule - Sluttmelding
Sak 63/15 - Forvaltningsrevisjon - Lyse Energi AS
Sak 64/15 - Referatsaker tii orientering
webløsning fra Serit Itum