Kommunestyremøte 17.02.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 1/14 - Møteprotokoll 16.12.2013 - godkjenning
Sak 2/14 - Internasjonalt samarbeid Bosnia - prosjektrapport
Sak 3/14 - Internasjonalt samarbeid Bosnia - Ny prosjektperiode
Sak 4/14 - Politiske verv - fritak 2014-2015
Sak 5/14 - Suppleringsval - hovudutval for helse og omsorg 2014-2015
Sak 6/14 - Referatsaker til orientering
Orientering
webløsning fra Serit Itum