Kommunestyremøte 14.12.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak nr 99/15 - Møteprotokoll 09.11.2015 - Godkjenning
Sak nr 100/15 - Barnefattigdom- Styrking av tiltak
Sak nr 101/15 - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Sak nr 102/15 - Gjennomføring av rådgjevande folkeavstemming
Sak nr 103/15 - Jæren Friluftsråd - Vedtektsendring
Sak nr 104/15 - Sluttmelding - Prosjekt 1406 bustader Grønvegen
Sak nr 105/15 - Referatsaker til orientering
Sak nr 106/15 - Kommunedelplan - Kleppe sentrum
webløsning fra Serit Itum