Kommunestyremøte 18.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering om budsjettprosessen v/økonomisjef Stein Kittelsen
Sak 37/17 - Møteprotokoll 19.06.2017 - Godkjenning
Sak 38/17 - Vasshus skule og Horpestad skule - Nedlegging
Sak 39/17 - Barnehagebruksplan 2017 - 2025
Sak 40/17 - Eigardeler i Attende AS og Allservice AS
Sak 41/17 - Endring i selskapsavtale - IKA Rogaland - Nye medlemmer
Sak 42/17 - Trafikksikkerhetsplan 2017-2020
Sak 43/17 - Sluttbehandling - Detaljregulering for næringsområde 14 - Voll
Sak 44/17 - Sluttbehandling - Områderegulering for Nyland - Kleppe
webløsning fra Serit Itum