Kommunestyremøte 15.06.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Tema - Presentasjon av Klepp Energi A/S v/styreleiar Vidar Haugland og dagleg leiar Håkon Ådland.
Tema - Presentasjon av Greater Stavanger v/adm.dir. Kristin Reitan Husebø
Sak nr 40/15 - Møteprotokoll 18.05.2015 - Godkjenning
Sak nr 41/15 - Planid 1750 - Reguleringsplan - Kleppevarden vest - endring
Sak nr 42/15 - Godkjenning av utbyggingsavtale for Kleppe nord
Sak nr 43/15 - Tertialrapport 1. 2015
Sak nr 44/15 - Revidert finansreglement
Sak nr 45/15 - Temaplan landbruk 2015 - 2025
Sak nr 46/15 - Prosjekt samhandling, Jæren - status og revidert framdrift
Sak nr 47/15 - Sluttrapport prosjekt barnefattigdom
Sak nr 48/15 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum