Kommunestyremøte 17.12.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 61/13 - Møteprotokoll 11.11.2013 - Godkjenning
Sak 62/13 - Komunedelplan - BYBÅNDET SØR - Godkjenning av meklingsprotokoll
Sak 63/13 - Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltning - vikarbruk - økonomistyring - omsorgsavdelinga
Sak 64/13 - Retningslinjer - Støtte til kulturarbeid - revidering
Sak 65/13 - Politiske verv - Fritak 2012-2015
Sak 66/13 - Suppleringsval - formannskapet og administrasjonsutvalet 2011-2015
Sak 67/13 - Gebyr - Vann og avløp 2014
Sak 68/13 - Gebyr - Plansaker 2014
Sak 69/13 - Gebyr - Renovasjon, avfall og slam 2014
Sak 70/13 - Gebyr - Feiing og tilsyn 2014
Sak 71/13 - Gebyr - Deling - Matrikkellova 2014
Sak 72/13 - Gebyr - Byggesaker 2014
Sak 73/13 - Budsjett 2014 / Handlingsplan 2014-2017
Sak 74/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum