Kommunestyremøte 06.05.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering ved Gottfried Heinzerling, Rogaland fylkeskommune
25/19 Møteprotokoll 11.03.2019 - godkjenning
26/19 Innbyggerforslag ette kommunellovens § 39 med krav om at avgjørelse i sak om utbyggingspakke Jæren utsettes
27/19 Utbyggingspakke Jæren
28/19 Parkeringsstrategi for Kleppe sentrum
29/19 Områderegulering for kommunehus, kyrkje og aktivitetspark - Kleppe sentrum
30/19 Aktivitetspark - Kleppe sentrum
31/19 Årsrapport - Rekneskap 2018
32/19 Rebudsjettering 2019
33/19 Spelemidlar til fleire uteområde
34/19 Etablererveiledning gjennom Skape.no 2020 - 2023
35/19 Fornying av Partnerskapsavtale med Greater Stavanger fra 1.1.2020
36/19 Årsrapport frå Sal- og skjenkekontrollar 2018
37/19 Taktskifte - utvikling i 4-årsperioden
38/19 Leva heile livet
39/19 Møte i barn og unges kommunemøte den 21.03.2019
40/19 Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum