Klepp komunestyre 19. 05.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 25/08 - Møteprotokoll 10.03.08 - Godkjenning
Sak 26/08 - Årsrapport og rekneskap 2007
Sak 27/08 - Årsrapport 2007 - Salgs- og skjenkekontroller
Sak 28/08 - Forvaltningsrevisjon - Barnevern - Tilleggsløyving
Sak 29/08 - Reguleringsplan COOP Klepp st.
Sak 30/08 - Utbyggingsavtale gnr 14, bnr 109 COOP Klepp st. - Godkjenning
Sak 31/08 - Orre barnehage - Auka løyving
Sak 32/08 - Folkevalde - Elektronisk kommunikasjon
Sak 33/08 - Nattlegevakt - Evaluering
Sak 34/08 - Skjenkereglar 2008 - 2012 - Skjenkereglar
Sak 35/08 - Plan for grøntstruktur
Sak 36/08 - Forskrift - Utvida bandtvang for hund
Sak 37/08 - Tilskot - Politiske parti
webløsning fra Serit Itum