Kommunestyremøte 22.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 20/17 - Møteprotokoll 27.03.2017 - Godkjenning
Sak 21/17 - Godkjenning av leigeavtale - Turveg over Håland
Sak 22/17 - Ny barneskule i Kleppekrinsen - Val av tomt
Sak 23/17 - Status og eigarstrategiske grep for Jæren Industripartner AS
Sak 24/17 - Interkommunalt samarbeid om tenester
Sak 25/17 - Rekneskap og årsmelding 2016
Sak 26/17 - Rebudsjettering 2017
Sak 27/17 - Barn og unges kommunemøte 23.03.17
Sak 28/17 - Referatsaker til orintering
webløsning fra Serit Itum