Kommunestyremøte 18.05.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 23/15 - Møteprotokoll 23.03.2015 - Godkjenning
Tema
Sak 24/15 - Årsrapport og rekneskap 2014
Sak 25/15 - Planid 1620 - Reguleringsplan (detalj) - Ny kyrkje - gravplass - Kleppe
Sak 26/15 - Planid 1720 - Reguleringsplan (detalj) Kleppe nord
Sak 27/15 - Planid 1077 - Reguleringsplan - Fredheim/Skråvegen
Sak 28/15 - Planid 3470 - Reguleringsplan - (detalj) Kilehaugen vest - 9/58 og 123 m/fl
Sak 29/15 - Eigarstrategi for Klepp Energi AS
Sak 30/15 - Figgjoelva - Oppheving av ferdselsreglar
Sak 31/15 - Rebudsjettering investeringar 2014
Sak 32/15 - BPA som rettighetsteneste
Sak 33/15 - Prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - Uteområde
Sak 34/15 - Gruninnløysing - Barnehagetomt Sporafjell
Sak 35/15 - Skjenkeløyve - Huset på Jæren AS
Sak 36/15 - Retningslinjer - Fortetting boligområder
Sak 37/15 - Reglar for bruk av utbyggingsavtalar
Sak 38/15 - Referatsaker til orientering
Sak 39/15 - Ekstraordinær fullmakt - Fastrente
webløsning fra Serit Itum