Kommunestyremøte 27.03.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering Bompakke Jæren
Sak 10/17 - Møteprotokoll 13.02.2017 - Godkjenning
Sak 11/17 - Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2016 - Tilstandsrapport
Sak 12/17 - Legevaktordning for Klepp og Time
Sak 13/17 - Utviding Bore skule - Reviderte planar
Sak 14/17 - Kommunal planstrategi 2015-2019
Sak 15/17 - Mulig sammenslåing av Nav-kontorene i Klepp og Time
Sak 16/17 - Politiske verv - Midlertidig fritak 2016-2019
Sak 17/17 - Sluttmelding - prosjekt 2235/2236 - Tilbygg Orre barnehage
Sak 18/17 - Sluttmelding - prosjekt 2173 - Engelsvoll skule - rehabilitering/tilbygg
Sak 19/17 - Kontrollutvalet - Årsmelding 2016
webløsning fra Serit Itum