Kommunestyremøte 03.09.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 40/07 - Møteprotokoll 18.06.07 - godkjenning
Sak 41/07 - Bore ungdomsskule - rehabilitering og evt påbygg
Sak 42/07 - Tomteprisar, Orstadforen, del II
Sak 43/07 - Reguleringsplan for Haugabakka vest
Sak 44/07 - Prestebustad i Bore sokn - pålegg
Sak 45/07 - Reglement for hovudutvala
Sak 46/07 - Meldingssak - opplæringsresultat/ressursar- rapportering
webløsning fra Serit Itum