Kommunestyremøte 10.03.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 15/08- Godkjenning møteprotokoll
Sak 16/08 - Reguleringsplan -Parkvegen
Sak 17/08 - Reguleringsplan - Utviding Kleppetunet
Sak 18/08 - Utbyggingsavtale - Tjøttakrossen
Sak 19/08 - Utbyggingsavtale - Kyrkjebakken
Sak 20/08 - Orre gamle kyrkje renovering
Sak 21/08 - Kjøp Orstad grendahus
Sak 22/08 - Folketilvekst
Sak 23/08 - Val Jæren Produktutvikling 2008-2012
Sak 24/08 - Val kommunalt eigarskap - Jæren Industripartnar as m.fl
webløsning fra Serit Itum