Kommunestyremøte 06. mai 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 21/13 - Møteprotokoll 08.04.2013 - Godkjenning
Sak 22/13 - Årsrapport og rekneskap 2013
Sak 23/13 - Budsjettering investeringar 2012
Sak 24/13 - Folkehelse - ny avtale - partnerskap i Rogaland
Sak 25/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum