Kommunestyremøte 20.12.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 76/17 - Bompengereformen - Overdragelse av aksjer i Nord-Jæren Bompengeselskap as til Sørvest Bomvegselskap as
webløsning fra Serit Itum