Kommunestyremøte 19.06.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 29/17 - Møteprotokoll 22.05.2017 - Godkjenning
Sak 30/17 - Kommunedelplan Kleppe sentrum
Sak 31/17 - Tertialrapport 1-2017
Sak 32/17 - Digitaliseringsstrategi
Sak 33/17 - Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Klepp kommune
Sak 34/17 - Politiske verv - ¨Midlertidig fritak
Sak 35/17 - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - IVAR IKS
Sak 36/17 - Referatsaker til orientering
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum