Kommunestyremøte 13.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 1/17 - Møteprotokoll 12.12.2016 - Godkjenning
Sak 2/17 - Kommunedelplan Kleppe sentrum
Sak 3/17 - Kommunedelplan - Endring langsiktig grense
Sak 4/17 - Planid 1790 - Reguleringsplan (detalj) - Ny kyrkje Kleppe
Sak 5/17 - Målform - Orstad skule
Sak 6/17 - Vardheia ungdomsskule - Godkjenning av justert avtale med Time kommune
Sak 7/16 - Tilbod om tilbakekjøp av aksjer - Måltidets Hus A/S
Sak 8/17 - Referatsaker til orientering
Interpellasjon
Orientering foreløpig rekneskapsresultat
webløsning fra Serit Itum