Kommunestyremøte 15.04.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 13/20 - Møteprotokoll 17.02.2020 - godkjenningg
Sak 14/20 - Klepp kyrkje - gravplass - tilleggsløyving
Sak 15/20 - Lokal forskrift - Gebyr for handel med pyroteknisk vare
Sak 16/20 - Budsjett og handlingsplan 2021 - 2024 - Budsjettprosess 2020
Sak 17/20 - Alkoholpolitiske retningslinjer i Klepp kommune for omsetning av alkoholholdig drikk 2020 - 2024
Sak 18/20 - Kommunale vigslar - Delegering av vigselsmyndighet
Sak 19/20 - Kommunal planstrategi 2020 - 2023
Sak 20/20 - Kontrollutvalet - Årsmelding 2019
Sak 21/20 - Delegasjon fra kommunestyre til ordfører og rådmannen - hastesaker som følge av korona viruset
Sak 22/20 - Delegasjon fra kommunestyret til rådmannen - Smittevernloven
Sak 23/20 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum