Kommunestyremøte 09.04.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 13/18 - Møteprotokoll 19.02.2018 - Godkjenning
Sak 16/18 - Kleppe bedehus - Tilskot til nybygg
Sak 14/18 - Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2017 - Tilstandsrapport
Sak 15/18 - Planid 3530 - Reguleringsplan (detalj) - Kverneland næringspark - Sentrumsformål
Sak 17/18 - NAV - Klepp og Time - Samanslåing
Sak 18/18 - Kommunedelplan - Fysisk aktivitet 2018-2029
Sak 19/18 - Lokal forskrift om husdyrgjødsel
Sak 20/18 - Klepp frivilligsentral - Nye retningslinjer
Sak 21/18 - Årsrapport frå sals- og skjenkekontrollar 2016-2017
Sak 22/18 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Samarbeid mellom tenester til barn og unge
Sak 23/18 - Kontrollutvalet - Årsmelding 2017
Sak 24/18 - Referatsaker til orientering
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum