Kommunestyremøte 20.06.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 25/16 - Møteprotokoll 09.05.16 - Godkjenning
Sak 26/16 - Kapasitetsutfordringar Bore skuke og Kleppe skule
Sak 27/16 - Orre skule ungdomstrinn - Overflytta til ny vardheia skule
Sak 28/16 - Reguleringsplan (detalj) - Fritidsbustadfelt - Sele sør
Sak 29/16 - Reguleringsplan - Gang og sykkelveg langs FV 252 Lalandsvegen
Sak 30/16 - Kommunereforma - Endeleg vedtak
Sak 31/16 - Bruk av "justeringsmodellen" og "anleggsbidragsmodellen" i Klepp kommune
Sak 32/16 - Dal av gnr 8, bnr 214
Sak 33/16 - Budsjettendring / Tertialrapport 1/2016
Sak 34/16 - Vurdering av elbilar
Sak 35/16 - Val - meddommarar Jæren Tingrett 2017 - 2020
Sak 36/16 - Val - meddommarar Lagmannsretten 2017 - 2020
Sak 37/16 - Val Jordskiftutval 2017 - 2020
Sak 38/16 - Val - Skjønnsmedlemmer 2017 - 2020 - Framlegg til fylkeskommunen - Tillegg
Sak 39/16 - Val - Forliksråd 2017 - 2020
Sak 40/16 - Bustadsosial handlingsplan - Oppfølging
Sak 41/16 - Møte i barn og unges kommunemøte
Sak 42/16 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum