Kommunestyremøte 11.02.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 01/08 - Møteprotokoll 10.12.07 - godkjenning
Sak 02/08 - Retningslinjer - ølsal og skjenking 2008 - 2012
Sak 03/08 - Politivedtekter for Klepp kommune
Sak 04/08 - Ombygging av Kleppetunet og Kleppheimen
Sak 05/08 - Reguleringsplan - utviding av Orre barnehage
Sak 06/08 - Reguleringsplan - bustadområde - Sele
Sak 07/08 - Kommunalt eigarskap
Sak 08/08 - Politiske verv - midlertidig fritak
Sak 09/08 - val av medlemmer til domstolane
Orintering om rekneskapsavslutning 2007 v/rådmann Ivar Undheim
webløsning fra Serit Itum