Konstituerande kommunestyremøte 01.10.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 47/07 Kommunestyrevalet 2007 godkjenning
Sak 48/07 Møteprotokoll 03.09.2007 godkjenning
Sak 49-58/07 Val formannskap og utval
webløsning fra Serit Itum