Konstituerande kommunestyremøte 04.10.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 91/19 - Kommunestyrevalet 2019 - godkjenning
Sak 92/19 - Val - formannskapet - 2019 - 2023
Sak 93/19 - Val av ordførar for 2019 - 2023
Sak 94/19 - Val av varaordførar for 2019 - 2023
Sak 95/19 - Val - kontrollutval - 2019 - 2023
Sak 96/19 - Val - administrasjonsutval - 2019 - 2023
Sak 97/19 - Val av representantar til KS sitt fylkesmøte - 2019 - 2023
Sak 98/19 - Val - forhandlingsutval løn - 2019 - 2023
Sak 99/19 - Val - forhandlingsutval - 2019 - 2023
Sak 100/19 - Val - hovudutval for samfunn og kultur - 2019 - 2023
Sak 101/19 - Val - hovudutval for helse og velferd - 2019 - 2023
Sak 102/19 - Val - hovudutval for barn og unge - 2019 - 2023
Sak 103/19 - Val - Jærrådet - 2019 - 2023
Sak 104/19 - Val - kommunestyreprotokoll - 2019 - 2023
webløsning fra Serit Itum