Kommunestyremøte 17. juni 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 26/13 - Møteprotokoll 06.05.13 - Godkjenning
Sak 27/13 - Revidert utbyggingsavtale - Tangarholen
Sak 28/13 - Tertialrapport 1-2013
Sak 29/13 - Samarbeidsavtale - Integrerings- og mangfaldsdir. - Klepp kommune
Sak 30/12 - Bustadsosial handlingsplan 2012-2015
Sak 31/13 - Auka låneopptak til startlånordninga
Sak 32/13 - IKT-strategiplan - 2013-2016
Sak 33/13 - Felles lokal gebyrforskrift - avløpsanlegg
Sak 34/13 - Referatsaker til orientering
Sak 35/13 - Salsbevilling - Nye lokale - Coop Orre
webløsning fra Serit Itum