Kommunestyremøte 25. februar 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innleiing
Sak 1/13 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Klepp 2012
Sak 2/13 - Møteprotokoll 17.12.2013 - godkjenning
Sak 3/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport - grunnskulen
Sak 4/13 - Prosjekt 2190 - Tu skule - kostnadsoverslag 2 - tilleggsbevilgjing
Sak 5/13 - Fastsetjing av planprogram reguleringsplan (Detalj) - massedeponi - Salte
Sak 6/13 - Avtale - vertskommunesamarbeid - øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Sak 7/13 - Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016
Sak 8/13 - Styrking av barnevernet 2013 - søknad om midler
Sak 9/13 - Politiske verv - fritak 2011-2015
Sak 10/13 - Suppleringsval - Hovudutval for helse og omsorg 2011-2015
Sak 11/13 - Suppleringsval - Hovudutval for skule og barnehage
Sak 12/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum