Kommunestyremøte 23.03.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 10/15 - Møteprotokoll 09.02.2015 - Godkjenning
Sak 11/15 - Planid 1740 - Reguleringsplan (detalj) - Utviding Kleppestemmen barnehage
Sak 12/15 - Godkjenning - Utbyggingsavtale - Sporafjell
Sak 13/15 - Godkjenning - refusjonsavtale - Sporafjell
Sak 14/15 - Bore kyrkje - Areal til mellom anna gravplass
Sak 15/14 - Barnevern -Ffelles tiltaksavdeling - Jærkommunane
Sak 16/14 - Ny driftsform av frisklivs- og meistringssenteret i Time, Gjesdal og Klepp
Sak 17/14 - Tilstandsrapport for Jærskulen 2014
Sak 18/14 - Folkehelseoversikt Klepp kommune 2015-2018
Sak 19/15 - Kommunal oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn - Gjenopning av ordning
Sak 20/14 - Årsmelding skjenkekontrollar 2014
Sak 21/14 - Kontrollutvalet - Årsrapport 2014
Sak 22/14 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum