Kommunestyremøte 16.06.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 38/08 - Møteprotokoll 19.05.08 - godkjenning
Sak 39/08 - Tertialrapport 1-2008
Sak 40/08 - Engelsvoll barnehage - utviding - auka løyving
Sak 41/08 - Kjøp - omsorgsboliger - Kjøpmannsbrotet
Sak 42/08 - Årsmelding 2007 - Kontrollutvalet
Sak 43/08 - Retningslinjer - selskapskontroll
Sak 44/08 - Plan for selskapskontroll 2008-2011
Sak 45/08 - Lyse Energi A/S - selskapskontroll
Sak 46/08 - Samarbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - samarbeidsavtale
Sak 47/08 Kommuneplan 2010-2021 - planprogram
webløsning fra Serit Itum