Kommunestyremøte 07. september 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 50/09 - Møteprotokoll 22.06.09 - godkjenning
Sak 51/09 - Reguleringsplan - gang og sykkelveg FV 247 - Orrevegen
Sak 52/09 - Utviklingsavtale - Klepp kommune - Block Berge Bygg A/S
Sak 53/09 - Grunninnløysing - areal til gravplass og parkering på Orstad
Sak 54/09 - Tilleggsløyving 2009 - startlån for vidare tildeling
Sak 55/09 - Kjøp av Rognevegen 3
Sak 56/09 - Rapport - etat for helse, sosial og omsorg
Sak 57/09 - Forvaltningsrevisjon - barnevern
Sak 58/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum