Kommunestyremøte 09.11.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 79/15 - Møteprotokoll 07.09.2015 og 01.10.2015 - Godkjenning
Sak 80/15 - Planid 6291 - reguleringsplan (detalj) - Eskervegen 1-5 - Tjøtta
Sak 81/15 - Skjenkeløyve - Håland Kjøtt AS
Sak 82/15 - Budsjettendring-Tertialrapport 2 - 2015
Sak 83/15 - Løn og godtgjersle - folkevalde - varaordførar
Sak 84/15 - Forvaltningsrevisjon - psykisk helsearbeid - barn og unge
Sak 85/15 - Val - Jærrådet - 2015 - 2019
Sak 86/15 - Val - Valstyre - 2015 - 2019
Sak 87/15 - Val - Senior- og brukarråd - 2015 - 2019
Sak 88/15 - Val - Kontrollutval - ølsal og skjenking - 2015 - 2019
Sak 89/15 - Val - Lyse Energi AS - bedriftsforsamling - 2015 - 2019
Sak 90/15 - Val - Nord-Jæren bompengeselskap AS - 2015 - 2019
Sak 91/15 - Val - Brannvesenet Sør-Rogaland iks - 2015 - 2019
Sak 92/15 - Val - Interkommunalt Vann, Avløps- og Renovasjonsverk 2015 - 2019
Sak 93/15 - Val - Jæren produktutvikling - 2015 - 2019
Sak 94/15 - Val - Heimevernsnemnd - 2015 - 2019
Sak 95/15 - Val - Konfliktråd - 2015 - 2019
Sak 96/15 - Val - Klepp kyrkjelege fellesråd - 2015 - 2019
Sak 97/15 - Val - Stiftinga Jæren folkehøgskule - 2015 - 2019
Sak 98/15 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum