Kommunestyremøte 16.november 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 60/09 - Årsmøte 2009 - skuleresultat/ressursar - rapportering
Sak 59/09 - Møteprotokoll 07.09.09 - Godkjenning
Sak 61/09 - Tertialrapport 2- 2009
Sak 62/09 - Kjøp/leige av modulbygg - Bore ungdomsskule
Sak 63/09 - Kjøp av areal ved stadion på Klepp - Klepp Idrettslag
Sak 64/09 - Reguleringsplan - Reveparken Caravan
Sak 65/09 - Funksjonshemmedes frihetsmanifest
Sak 66/09 - Felles lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i jærregionen
Sak 67/09 - Standard abonnementsvilkår vannog avløp
Sak 68/09 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum