Kommunestyremøte 05. september 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innleiing
Sak 44/11 - Møteprotokoll 20.06.2011 - godkjenning
Sak 45/11 - Prosjekt samhandling - Jæren
Sak 46/11 - Skulebruks- og barnehagebruksplan 2011-2015
Sak 47/11 - Kommuneplan - Kleppe sentrum
Sak 48/11 - Bybåndet Sør - Forslag til kommunedelplan
Sak 49/11 - Reguleringsplan - Kilehaugen
Sak 50/11 - Klepp kommune - ein Fairtrade kommune
Sak 51/11 - Selskapskontroll - Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Sak 52/11 - Klepp kommune sitt framtidige økonomiske handlingsrom
Sak 53/11 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum