Kommunestyremøte 14.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 53/16 - Møteprotokoll 19.09.16 - Godkjenning
Presentasjon Ungdata v/ Sven Gustavson
Orientering om Greater Stavanger
Orientering om forslag til køonomiplan v/Stein Kittelsen
Sak 54/16 - Evaluering og vidare strategi for Jærskulesamarbeidet
Sak 55/16 - Kjøp areal - del av gnr 2 bnr 10 - Leif Kvaleberg
Sak 56/16 - Høring - Omklassifisering av fylkesveger i Klepp kommune
Sak 57/16 - Budsjettendring / tertialrapport 2-2016
Sak 58/16 - Revidert økonomireglement
Sak 59/16 - Delegeringsreglement - Kommunestyret - Rådmann 2016-2020
Sak 60/16 - Reglement for kommunale byggje- og anleggstiltak
Sak 61/16 - Vald i nære relasjonar - Evaluering og ny plan
Sak 62/16 - Forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid
Sak 63/16 - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Sak 64/16 - Plan for selskapskontroll 2017 - 2020
Sak 65/16 - Referatsaker til orientering
Interpellasjonar / spørsmål
webløsning fra Serit Itum