Kommunestyremøte 19.09.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 43/16 - Møteprotokoll 20.06.16 - Godkjenning
Sak 44/16 - Høyringsuttale silingsrapport dobbeltspor Jærbanen
Sak 45/16 - Kjøp eigedom - gnr 17, bnr 40
Sak 46/16 - Fullmakt sal av Parkvegen 8 - gnr 1, bnr 456
Sak 47/16 - Parallelloppdrag Kleppe sentrum - Evalueringsrapport
Sak 48/16 - Reglement - Godtgjersle folkevalde - Evaluering hausten 2016
Sak 49/16 - Sortigs- og sametingsval 2017 - Fastsetjing av valdag - Opningstid
Sak 50/16 - Val - Representantar til generalforsamling - Sparebankstiftelsen Klepp 2017-2019
Sak 51/16 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum