Kommunestyremøte 12.11.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 59/07 - Møteprotokoll 01.10.07 - godkjenning
Sak 60/07 - Reguleringspaln - N11 - Orstad
Sak 61/07 - Utbyggingsavtale for næringsområde N11 - Orstad - godkjenning
Sak 62/07 - Reguleringsplan - ny barnehage og skule - 9/231- Orstad
Sak 63/07 - Reguleringsplan - RV 505 Foss Eikeland bru
Sak 64/07 - Grunninnløysing - del av gravplass O3
Sak 65/07 - Tomteprisar - Orstadforen del II
Sak 66/07 - Tertialrapport 2 - 2007
Sak 67/07 - Flyktningemottak - 2008
Sak 68/07 - Råd for funksjonshemma - endring - samansetting
Sak 69/07 - Barnevern - kommunal oppreisningsordning
Sak 70/07 - Sekretariat - Kontrollutvalet - val av tenesteyter
Sak 71/07 - Revisjonsordning - val av tenesteyter
Sak 72/07 - Kommunestyre 2007 - 2011 - fritak
Sak 73/07 - Politiske verv - midlertidig fritak
Sak 74/07 - sak 88/07 - valsaker
Sak 89/07 - sak 91/07 - Sluttmedlingar byggeprosjekt
Tema: Status og utfordringar i barnevernstenesta
webløsning fra Serit Itum