Kommuestyremøte 16.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 37/13 - Møteprotokoll 17.06.13 og 27.06.13 - Godkjenning
Sak 38/13 - Planid 1493 - Reguleringsplan - Heradshuset felt B
Sak 39/13 - Planid 1630 - Reguleringsplan - Kleppevarden vest
Sak 40/13 - Planid 1690 - Reguleringsplan - Ny idrettshall - Kleppe
Sak 41/13 - Planid 1670 - Reguleringsplan (detalj) - Kleppelundvegen 155
Sak 42/13 - Overordna beredskapsplan - Klepp kommune
Sak 43/13 - Overtaking av del av gnr 44, bnr 4 - Bore kyrkjegard
Sak 44/13 - Trafikksikkerhetsplan 2013-2014
Sak 45/13 - Skulebruks- og barnehagebruksplan 2014-2025
Sak 46/13 - Grunnlovsfesting av lokalt folkestyre - oppmoding
Sak 47/13 - Sluttmelding - Prosjekt 2198 - Orre skule - rehabilitering
Sak 48/13 - Sluttmelding prosjekt 2188 - Horpestad skule - rehabilitering tak og ventilasjon
Sak 49/13 - Referatsaker til orientering
webløsning fra Serit Itum