Kommunestyremøte 11.05.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Orientering frå Bane Nor
Sak 24/20 - Møteprotokoll 15.04.2020 - godkjenning
Sak 25/20 - Årsrapport - Rekneskap 2019
Sak 26/20 - Rebudsjettering 2020
Sak 27/20 - Forvaltningsrevisjon - Institusjonstenesta etter samhandlingsreforma
Sak 28/20 - Avtale om bidrag til aktivitetspark - Kleppe sentrum
Sak 29/20 - Oppfølging av parkeringsstrategi for Kleppe sentrum - løysingar som følgje av rehabilitering av kommunehus og ny kyrkje
Sak 30/20 - Planid 2019017 - reguleringsplan (endring) - Industrivegen, Klepp stasjon
Sak 33/20 - Sluttbehandling detaljregulering for Loen, Kleppe, planid 2019016
Sak 32/20 - Sluttbehandling detaljregulering for ny barneskule ved Kleppeloen, planid 1860
Sak 34/20 - Val - skjønnsmedlemmer - Jordskiftemeddommarar 2021 - 2025 - framlegg til Fylkeskommunen
Sak 35/20 - Referatsaker til orientering
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum