Kommunestyremøte 14. mai 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 24/12 - Møteprotokoll 26.03.2012 - godkjenning
Sak 25/12 - Mindre reguleringsendring - Orstad aust - plan nr 3-14
Sak 26/12 - Årsrapport og rekneskap 2011
Sak 27/12 - Rebudsjettering 2011
Sak 28/12 - Årsmelding salgs- og skjsenkekontroller 2011
Sak 29/12 - Kjøp av gnr 1, bnr 21 del av Kleppelunden
Sak 30/12 - Tilbod i avlastnings- og barnebustad
Sak 31/12 - Referatsaker til orientering
Sak 32/12 - Jærskulen
webløsning fra Serit Itum