Kommunestyremøte 10.12.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 93/07 - Møteprotokoll12.11.2007 - godkjenning
Innleiing - pga teknisk feil er starten av møtet ikkje publisert
Sak 94/07 - Handlingsplan 2008-2011/budsjett 2008
Sak 95/07 - Renovasjonsgebyr 2008
Sak 96/07 - Gebyr - vann og avløp 2008
Sak 97/07 - Gebyr - feie og tilsynsgebyr
Sak 98/07 - Feie og tilsynsgebyr
Sak 99/07 - Klepphallen - billettprisar
Sak 100/07 - Skulekrins - Haugabakka - vest
Sak 101/07 - Reguleringsplan - Framhaldsskulen delfelt B3 og B4
Sak 102/07 - Plan for rehabilitering 2008-2011
Sak 103/07 - Val - Forliksråd 2008 - 2011
Sak 104/07 - Val - Overformynderiet - 2007 - 2011
Sak 105/07 - Val - Skjønnsmenn - 2008 - 2012 - framlegg
Sak 106/07 - Val - Skatteutvalet 2007 - 2011
Sak 107/07 - Val barnas representant i plansaker
webløsning fra Serit Itum