Kommunestyremøte 14.03.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 07/16 - Møteprotokoll 08.02.16 - Godkjenning
Sak 08/16 - Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2015 - Tilstandsrapport
Sak 09/16 - Gate og veglys - Overgang til Led-armatur
Sak 10/16 - Årsmelding salgs- og skjenkekontroller 2015
Sak 11/16 - Alkoholpolitiske retningslinjer - Ølsalg og skjenking 2016 - 2020
Sak 12/16 - Tilskot - Politiske parti
Sak 13/16 - Referatsaker til orientring
webløsning fra Serit Itum