Konstituerande kommunestyremøte 01.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innleiing
Sak 65/15 - Kommunestyrevalet 2015 - godkjenning
Sak 66/15 -Val - formannskapet - 2015 - 2019
Sak 67/15 - Val - ordførar - 2015 - 2019
Sak 68/15 - Val - varaordførar - 2015 - 2019
Sak 69/15 - Val - kontrollutval - 2015 - 2019
Sak 70/15 - Val - administrasjonsutval - 2015 - 2019
Sak 71/15 - Val - KS - fylke - 2015 - 2019
Sak 72/15 - Val - forhandlingsutval løn - 2015 - 2019
Sak 73/15 - Val - forhandlingsutval - 2015 - 2019
Sak 74/15 - Val - hovudutval for lokal utvikling - 2015 - 2019
Sak 75/15 - Val - hovudutval for helse og velferd - 2015 - 2019
Sak 76/15 - Val - hovudutval for skule og barnehage - 2015 - 2019
Sak 77/15 - Val - signering av kommunestyreprotokoll - 2015 - 2019
Sak 78/15 - Løn og godtgjersle - folkevalde - varaordførar
webløsning fra Serit Itum